Przydatne informacje

help

Aktualizacja ofert widocznych na stronie dokonywana jest możliwie jak najczęściej, jednak Biuro UniTour nie ponosi odpowiedzialności za zmiany dokonywane przez touroperatorów i dostępność oferty oraz błędy wynikające z przesyłu danych.

Biuro UniTour informuje i zastrzega, że powyższe oferty specjalne nie są wiążące w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Dane te podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych, a ceny i dostępność miejsc muszą zostać za każdym razem potwierdzone.

Rezerwacja

 

Zapraszamy do skorzystania z jednego z 3 sposobów:

 • Call center: Centrum podróży UniTour 42-630 80 04 i 508301859 lub TUI Centrum Podróży 42-632 25 01 lub 507189012
 • osobiście w siedzibach naszej firmy w Łodzi przy ulicy Piotrkowskiej 102A lub Piłsudskiego 6
 • za pośrednictwem serwisu internetowego na stronie www.centrumpodrozy.pl – wyszukiwarka ofert

Podpisanie umowy

 

 • Przygotowaną i przysłaną do Państwa umowę – zgłoszenie prosimy odesłać jako załącznik na adres e-mail unitour@unitour.pl lub faxem 42/ 6308004.
 • Do momentu podpisania umowy – zgłoszenia rezerwacje nie jest wiążąca i nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji
 • Nasi Konsultanci zobowiązani są nieujawniania danych osobowych. Każda umowa zaopatrzona jest w klauzulę o ochronie i przetwarzaniu danych osobowych
 • Rezerwacja telefoniczna oraz mailowa jest bezpłatna. Opłata za wybrany wyjazd pobierana jest po zaakceptowaniu warunków umowy a harmonogram wpłat określa Touroperator
 • Wszelkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zamówieniu wyjazdu ( min. kto jest organizatorem wyjazdu, jakie są świadczenia, jaka jest całkowita cena imprezy ) podawane są telefonicznie lub drogą elektroniczną przez naszych Konsultantów przed podpisaniem umowy.

 

Płatności

 

Forma płatności oraz termin wpłat ustalana jest w rozmowie telefonicznej z Konsultantem lub za pośrednictwem e-mali przed podpisaniem umowy.

Akceptowane formy płatności:

 • przelew na rachunek
 • gotówką w siedzibach biura
 • poprzez terminal online www.DoPay.eu (możliwe wkrótce)
 • kartą kredytową (możliwe wkrótce)

Prosimy o przysłanie potwierdzenia przelewuwraz z czytelnie podpisaną umową – zgłoszeniem oraz warunkami uczestnictwa.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo transakcji gwarantowane jest przez DotPay.eu (możliwe wkrótce)

Zaliczka

W przypadku wyjazdów, które mają się rozpocząć później niż 3-4 tygodnie od momentu zakupu możliwa jest wpłata zaliczki w wysokości ustalonej przez Touroperatora oraz dopłata do pełnej kwoty w terminie podanym w „warunkach uczestnictwa” dołączonych do umowy-zgłoszenia.
Nasz Konsultant poinformuje Państwa przed podpisaniem umowy o harmonogramie wpłat.

 

Rezygnacja

 

Rezygnacja z wyjazdu po podpisaniu umowy-zgłoszenia oraz uiszczeniu opłaty częściowej lub całkowitej wiąże się konsekwencjami finansowymi, których kwotę określa Touroperator w „Warunkach Uczestnictwa” załączonych do Państwa umowy-zgłoszenia.

 

Cena

 

Cena zawiera wszelkie świadczenia opisane w ofercie. Wszelkie ewentualne dopłaty znajdują się w sekcji „oferta nie obejmuje”. Standardowo w koszt imprezy pobytowej z dojazdem zorganizowanym wliczone są koszty zakwaterowania, transportu, wyżywienia wg wybranej opcji, transfery lotnisko-hotel-lotnisko, opiekę rezydenta, ubezpieczenie KL, NNW, BP oraz podatek VAT.
Pełną informację o świadczeniach zawartych w cenie otrzymacie Państwo od naszego Konsultanta przed podpisaniem umowy-zgłoszenia.

Cena dla dzieci

Ceny dla dzieci naliczane są zgodnie z ofertą Organizatora. Każde biuro ustala rodzaje i procent zniżki oraz przedział wiekowy w jakim ona obowiązuje (zwykle 2-12 /14 lat). Dzieci do 2 roku życia nie płacą za przelot (niekiedy tylko opłaty lotniskowe i ubezpieczenie) oraz zakwaterowanie ale nie przysługuje im samodzielne miejsce w samolocie. Pełną informacje nt opłaty za dziecko otrzymacie Państwo od naszego Konsultanta przed podpisaniem umowy-zgłoszenia.

Pakiet rodzinny

Jest to cena specjalna przeznaczona dla rodziny o określonej konfiguracji osób np. 2 + 2, która musi spełnić określone warunki np. wiek dzieci musi zawierać się w konkretnych przedziałach.

Stała cena

Jest to rodzaj ceny promocyjnej dostępnej w określonym hotelu oraz terminie i dotyczy zwykle jednego a niekiedy również drugiego dziecka w towarzystwie dwóch osób pełnopłatnych.

Ewentualne zmiany ceny

Zgodnie z Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29.08.1997 r. Biuro organizujące imprezę turystyczną ma prawo do zmiany ceny nie później jednak niż na 21 dni przed data rozpoczęcia imprezy, w przypadku istotnego wzrostu kosztów transportu, podatków, opłat lotniskowych lub wzrostu kursu walut.

 

Ubezpieczenie

 

Zgodnie z polskim prawem większość ofert zawiera standardowe ubezpieczenie KL (koszty leczenia) i NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków) i BP (ubezpieczenie bagażu) wliczone w cenę wyjazdu. Szczegółowe informacje o zakresie i warunkach ubezpieczenia otrzymacie Państwo wraz z umową-zgłoszeniem. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia np. od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, od chorób przewlekłych i zakaźnych itp. Informacje o możliwych ubezpieczeniach dodatkowych uzyskacie Państwo od naszego Konsultanta oraz przy każdej ofercie.

 

Dokumenty

 

Na zbiórce przed rozpoczęciem wyjazdu niezbędne jest posiadanie dokumentu niezbędnego do przekroczenia granicy przez wszystkich uczestników imprezy turystycznej.
Informacje dotyczące przepisów paszportowo-wizowych dla obywateli Polski można sprawdzić na stronie www.msz.gov.pl Radzimy, aby paszport był ważny minimum 6 miesięcy po dacie zakończenia wyjazdu. Doradzamy jednak, aby każdorazowo przed dokonaniem zgłoszenia zapoznać się z aktualnie obowiązującymi wymogami wizowo-paszportowymi. Np. przy wjeździe do Turcji wymagana ważność paszportu wynosi 60 dni od daty wygaśnięcia wizy. Zwracamy również uwagę, że mogą pojawiać się istotne różnice w wymaganych dokumentach dla obywateli Polski oraz obywateli innych krajów.

Prosimy o zabranie ze sobą na zbiórkę umowy – zgłoszenia i/lub potwierdzenia rezerwacji.

Dokumenty dla dzieci

Dzieci mogą przekraczać granicę na podstawie własnego paszportu i wpisu do paszportu jednego z rodziców. Podczas wyjazdu do krajów Unii Europejskiej możliwe jest korzystanie z tymczasowego dowodu osobistego. Wszelkie formalności związanie z wyrobieniem paszportu dla dziecka należy załatwiać w wydziałach paszportowych urzędów wojewódzkich właściwych ze względu na miejsce zameldowania.
Osoba małoletnia nie może przekraczać granicy na podstawie wpisu do starego dowodu osobistego rodzica.
Tymczasowy dowód osobisty dla dziecka wydaje właściwy dla miejsca zameldowania na pobyt stały organ gminy.
Należy pamiętać, że dzieci nie mogą same lub z osobą trzecią podróżować za granicę, legitymując się paszportami opiekunów z wpisanymi swoimi danymi. Jeżeli dziecko chce wyjechać za granicę pod opieką osoby trzeciej, która nie jest prawnym opiekunem, np. dziadków, potrzebny jest dodatkowy dokument. Oprócz paszportu lub tymczasowego dowodu osobistego wymagana jest również zgoda w formie aktu notarialnego obojga rodziców, który opiekun musi przedstawić podczas przekraczania granicy.

 

Wiza

 

Informacja o ewentualnej konieczności posiadania wizy oraz sposobu jej uzyskania otrzymacie Państwo od naszego Konsultanta. Prosimy zaznaczyć w rozmowie lub zgłoszeniu – przed podpisaniem umowy-zgłoszenia, że osoba mająca zamiar uczestniczyć w wyjeździe nie posiada polskiego paszportu ! Przepisy wizowe wobec osób posiadających inny niż polski paszport mogą znacznie się różnić od warunków stawianych obywatelom Polski.
Istnieje możliwość pomocy w uzyskaniu wizy zachowując niezbędny czas na przeprowadzenie procedury wizowej. Przyjęcie na siebie obowiązku wizowania paszportu serwis www.unitour.pl każdorazowo potwierdzi w formie pisemnej

 

Początek imprezy turystycznej

 

Większość Organizatorów prosi o przybycie na lotnisko na min. 2 godziny przed planowaną godziną odlotu.

 

Doba hotelowa

Doba hotelowa zwykle rozpoczyna się o godz. 14:00 a kończy o 12:00 dnia następnego. Indywidualnie mogą występować różnice zależnie od hotelu oraz kraju.

Przedstawiciel Organizatora

 

Rezydent jest reprezentantem Organizatora w miejscu Państwa zakwaterowania w kraju docelowym. Prosimy do niego zgłaszać wszelkie sprawy istotne z punktu widzenia realizacji pobytu w tym również ewentualne reklamacje, uwagi itp. Reklamacja nie zgłoszona na miejscu nie będzie rozpatrywana przez Organizatora po Państwa powrocie do kraju.

 

Odwołanie wyjazdu przez Organizatora

 

Organizator imprezy turystycznej zastrzega sobie prawo odwołania wyjazdu z przyczyn od siebie niezależnych w tym decyzje władz państwowych, strajki, zamieszki, działania siły wyższej itp. jak również w przypadku braku wymaganego minimum uczestników. W takiej sytuacji Organizator zobowiązany jest do przedstawienia oferty zastępczej. Jeśli cena wybranej imprezy zastępczej jest wyższa niż zakupionego i odwołanego wyjazdu należy dopłapacić różnice, a w przypadku odwrotnym Organizator dokona zwrotu należnej kwoty. W przypadku niewybrania oferty zastępczej nastąpi zwrot całej wpłaconej kwoty bez potrąceń. Szczegółowe informacje o przysługujących uprawnieniach zawierają „warunki uczestnictwa” dołączone do umowy-zgłoszenia.

 

Plan wyjazdu

 

Plan wycieczki/wyjazdu ma charakter ramowy i może ulec zmianie w uzasadnionym przypadku np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, decyzji władz, awarii przewoźników lub przyczyn niezależnych od Organizatora.

 

Wcześniejszy powrót z wyjazdu

 

Organizator nie bierze odpowiedzialności za wcześniejszy powrót klienta z zarezerwowanego i opłaconego wyjazdu. Nie ponosi żadnych kosztów finansowych z tym związanych jak również nie dokonuje zwrotu za niewykorzystane świadczenia. Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia obejmującego ewentualny wcześniejszy powrót z wyjazdu. Prosimy zgłosić naszemu Konsultantowi chęć zawarcia takiego ubezpieczenia w formie pisemnej (e-mail lub fax), który przygotuje dla Państwa stosowną propozycję. Istnieje też możliwość wykupienia takiego ubezpieczenia we własnym zakresie – prosimy o dokładne zapoznanie się warunkami ubezpieczenia.

 

Kategorie hotelowe

 

Z uwagi na niejednolite zasady przyznawania kategorii hotelowych w poszczególnych krajach Organizatorzy oprócz kategorii oficjalnej, w opisach obiektów, zamieszczają piktogramy stanowiące własna ocenę standardu obiektów uniwersalna dla wszystkich hoteli i krajów wchodzących w skład ich oferty.

 

Zwierzęta

 

Możliwość zabrania ze sobą na wyjazd zwierząt pozostaje w gestii Organizatora. Prosimy każdorazowo zgłosić taka chęć przed podpisaniem umowy-zgłoszenia. Potwierdzenie takiej możliwości oraz wysokość ewentualnej opłaty otrzymacie Państwo w formie pisemnej.

 

Bagaż

 

Limit bagażu zostanie Państwu podany w terminie umożliwiającym odpowiednie przygotowanie wyjazdu. Każda linia lotnicza ustala indywidualnie limity bagażu głównego oraz podręcznego. Każdej osoba posiadająca miejsce w samolocie posiada identyczny limit bagażu natomiast inne warunki dotyczą dzieci do 2 lat. Zwykle limit bagażu głównego wynosi 15-20 kg, a podręcznego 5 kg.

Wózek dziecięcy można nadać przy odprawie biletowej lub mieć go przy sobie do momentu wejścia na pokład samolotu gdzie należy przekazać go personelowi pokładowemu. Odbiór wózka na zakończenie podróży następuje od personelu pokładowego lub w miejscu odbioru bagaży w hali przylotów.

 

Szczepienia

 

Informacje dotyczące wymaganych oraz zalecanych szczepień w krajach docelowych znajdziecie Państwo na stronie www.szczepienia.pl

 

Polityka prywatności

 

Użytkownicy korzystający z serwisu www.centrumpodrozy.com.pl, call center lub bezpośrednio w siedzibie firmy pozostają anonimowi aż do momentu podjęcia decyzji o zawarciu umowy-zgłoszenia lub podaniu danych do formularza zgłoszeniowego. Dane te zostaną wykorzystane jedynie w celu rezerwacji wyjazdu oraz kontaktu z osoba podpisująca umowę-zgłoszenie lub inną przez nią wskazaną. Dane te objęte są ochroną zgodnie z „Ustawą o ochronie danych osobowych”. Udostępnienie danych ma charakter dobrowolny lecz niezbędny do dokonania rezerwacji imprezy turystycznej. Wypełnienie formularza rezerwacji i zakupu wyjazdu oznacza zgodę użytkownika oraz osób w imieniu, których zawiera umowę na przetwarzanie danych osobowych. Osobie dokonującej rezerwacji przysługuje prawo wglądu i dokonania zmian w podanych przez siebie danych na warunkach i terminie określonym w warunkach uczestnictwa.